Một số nội dung quan trọng trong bản ghi nhớ MOC

member1

Bản ghi nhớ hợp tác về chế độ thực tập sinh kỹ năng (MOC) giữa Bộ lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ lao động – Y tế – Phúc lợi Nhật Bản.

Đây là Bản thỏa thuận đầu tiên giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ Nhật Bản về lĩnh vực này, và cũng là Bản thỏa thuận đầu tiên Chính phủ Nhật Bản ký với các nước đưa thực tập sinh đến Nhật Bản. Bản ghi nhớ đã đánh dấu sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực này, ngày càng phát triển mạnh trong những năm gần đây.

Bản ghi nhớ MOC
Bản ghi nhớ đã đánh dấu sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản bao gồm một số nội dung chính như: mục đích, xác định cơ quan đầu mối của mỗi bên trong việc triển khai thực hiện, khuôn khổ và cơ chế hợp tác giữa hai nước, trách nhiệm của cơ quan Nhật Bản và trách nhiệm của cơ quan Việt Nam trong việc thực hiện chương trình hợp tác giữa hai nước, hiệu lực của MOC, bên cạnh đó còn có 10 phụ lục kèm theo quy định cụ thể các nội dung thực hiện chương trình thực tập kỹ năng giữa hai nước.

Một số điểm chính và mới trong nội dung MOC

  1. Xác định mục tiêu của sự hợp tác nhằm chuyển giao kỹ năng, kỹ thuật trong việc đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam phục vụ lợi ích của hai nước.
  2. Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan của cả Việt Nam và Nhật Bản trong việc thực hiện chương trình thực tập sinh kỹ năng. Như phía Việt Nam kiểm tra và giới thiệu các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn đưa thực tập sinh sang Nhật Bản; phía Nhật Bản cấp phép cho các Tổ chức quản lý Nhật Bản và cấp chứng nhận kế hoạch tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam cho các cơ sở, đơn vị Nhật Bản theo tiêu chuẩn quy định trong Bản ghi nhớ.
  3. Tạo cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam và Nhật Bản trong việc thông tin cho nhau về tình hình các doanh nghiệp Việt Nam, các tổ chức quản lý và các đơn vị, cơ sở tiếp nhận Nhật Bản. Qua đó hướng dẫn, kiểm tra và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh; xử phạt doanh nghiệp, tổ chức quản lý, đơn vị và cơ sở tiếp nhận vi phạm các quy định của hai nước và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thực tập sinh, doanh nghiệp và tổ chức quản lý.
  4. Trong những trường hợp khẩn cấp (thiên tai, khủng hoảng…) và phù hợp hai bên sẽ thông qua cơ quan đại diện ngoại giao tại nước sở tại để giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm kịp thời hỗ trợ di chuyển thực tập sinh đến nơi an toàn.
  5. Các doanh nghiệp đưa thực tập sinh sang Nhật Bản không được phép thu giữ tiền đặt cọc của thực tập sinh. Đồng thời công khai các khoản thu phí của thực tập sinh để tránh tình trạng thực tập sinh bị thu các khoản phí cao và trái với quy định của Việt Nam; giảm một số giấy tờ thủ tục hành chính của Nhật Bản đối với người lao động.

Theo chương trình thực tập sinh kỹ năng mới này, thời hạn thực tập của TTS Việt Nam sẽ được kéo dài lên 5 năm; đồng thời mở rộng thêm nhiều ngành nghề, lĩnh vực tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam trong thời gian tới (bao gồm cả lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm và chăm sóc sức khỏe).

giảm thuế tại Nhật Xem thêm: Giảm thuế cho TTS Nhật Bản bằng chứng nhận nuôi dưỡng

ngành nghề xuất khẩu lao động Nhật Bản
Nhật Bản mở rộng ngành nghề tiếp nhận LĐ Việt Nam

Được biết, bản ghi nhớ hợp tác sẽ có hiệu lực vào ngày 01/11/2017, các cơ quan chức năng của hai nước sẽ tiếp tục trao đổi các vấn đề liên quan để tổ chức triển khai thực hiện chương trình này một cách hữu hiệu và thiết thực, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam, tổ chức quản lý, cơ sở tiếp nhận Nhật Bản, cũng như thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản thực tập kỹ năng.

 


Bài viết liên quan