9.989 lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài trong tháng 8/2017

member1

JVNET.vn – Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội) cho biết, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài tháng 08 năm 2017 là 9.989 lao động. Trong đó 3 thị trường trọng điểm là Đài Loan, Nhật Bản, Ả rập- Xê út chiếm tới 96% tổng số lao động.

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài trong tháng 08 năm 2017 là 9.989 lao động gồm các thị trường: Đài Loan: 5.881 lao động (trong đó có 2.118 lao động nữ), Nhật Bản: 3.482 lao động (1.027 lao động nữ), Ả rập – Xê-út: 201 lao động (195 lao động nữ), Hàn Quốc: 153 lao động (16 lao động nữ), Malaysia: 74 lao động (52 lao động nữ), Algeria: 52 lao động nam, Thổ Nhĩ Kỳ: 40 lao động nam và các thị trường khác.

Xuất cảnh đi Nhật Công ty JVNET
Hình ảnh xuất cảnh đi Nhật Công ty JVNET

Số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 08 năm 2017 bằng 89,27% so với cùng kỳ năm ngoái (số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 08 năm 2016 là 11.189 lao động).

Như vậy, trong 08 tháng đầu năm 2017, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 78.939 lao động, đạt 75,16% kế hoạch năm 2017. Trong đó thị trường Đài Loan: 39.746 lao động, Nhật Bản: 31.225 lao động, Hàn Quốc: 3.348 lao động, Ả rập-Xê út: 2.431 lao động, Malaysia:814 lao động, Algeria: 438 lao động nam và các thị trường khác.

Trong năm 2017, Cục quản lý lao động ngoài nước đặt mục tiêu đưa 105.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong 8 tháng đầu năm đã đạt được 75,16% kế hoạch đề ra. Đồng thời, Cục cũng đang nghiên cứu đề án đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2017-2020.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước


Bài viết liên quan