10.021 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tháng 5/2017

member1

Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 05 năm 2017 là 10.021 lao động. Trong đó, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc là ba thị trường trọng điểm.

Xuất cảnh đi XKLĐ Nhật
JVNET liên tục xuất cảnh TTS sang Nhật làm việc với mức lương cao

Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH), tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 05 năm 2017 là 10.021 lao động. Trong đó thị trường Đài Loan là 5.305 lao động (1.915 lao động nữ); thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản là 3.311 lao động (1.422 lao động nữ); Hàn Quốc: 782 lao động (50 lao động nữ); Ả rập – Xê út: 309 lao động (306 lao động nữ); Malaysia: 157 lao động (119 lao động nữ); Algeria: 30 lao động nam; Macao: 22 lao động nữ; UAE: 36 lao động (02 lao động nữ) và các thị trường khác.

Số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 5 năm 2017 bằng 98,59% so với cùng kỳ năm ngoái (số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 05 năm 2016 là 10.164 lao động).

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2017, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 44.334 lao động (16.516 lao động nữ) đạt 42,22% kế hoạch năm 2017. Trong đó thị trường: Đài Loan: 21.739 lao động (7.418 lao động nữ), Nhật Bản: 17.454 lao động (7.028 lao động nữ), Hàn Quốc: 2.301 lao động (276 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 1.470 lao động (1.384 lao động nữ), Malaysia: 488 lao động (279 lao động nữ) và các thị trường khác.

quy trình đi Nhật Bản Xem thêm: QUY TRÌNH thủ tục đi xuất khẩu lao động Nhật Bản CHUẨN nhất

 
Xuất cảnh đi Nhật làm việc
Hình ảnh xuất cảnh của các bạn TTS JVNET

Được biết, trong năm 2016 đã có 126.296 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với các thị trường trọng điểm gồm Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Năm 2016 cũng là năm thứ 3 liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm.

Trong năm 2017, Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp tục đặt mục tiêu đưa được 105.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ngoài các thị trường trọng điểm, Việt Nam cũng triển khai thực hiện các hiệp định, thỏa thuận về hợp tác lao động đã ký với các nước Thái Lan, Lào, Australia, Malaysia và tiếp tục triển khai đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản và CHLB Đức theo các chương trình đã ký kết.

Đồng thời, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đang tiến hành nghiên cứu đề án đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2025.


Bài viết liên quan