XKLĐ Nhật Bản: Tu nghiệp sinh và Thực tập sinh kỹ năng là một?

member1

Xuất khẩu lao động Nhật Bản hiện nay có 2 hình thức là Tu nghiệp sinh và Thực tập sinh kỹ năng, nhưng nhiều người lại đánh đồng 2 hình thức này là một và có người còn nhầm lẫn tên gọi của 2 hình thức này giống như Du học Nhật Bản. Sự không rõ ràng có thể khiến cho người lao động bị l.ừa.

Trên thực tế, Tu nghiệp sinh và Thực tập sinh Kỹ năng là 2 hình thức khác nhau. Trong đó Tu nghiệp sinh là chương trình tiếp nhận người lao động nước ngoài và hỗ trợ họ học tập kỹ thuật, kỹ năng và kiến thức về nghề nghiệp tại Nhật Bản trong vòng 6 tháng đến 1 năm với tư cách lưu trú là “Tu nghiệp”.

Người tham gia tu nghiệp sinh trải qua 2 quá trình đào tạo là tổng quát và thực tế học về tiếng nhật, văn hóa, quy tắc lao động, làm việc, huấn luyện sản xuất và làm việc thực tế tại cơ sở sản xuất đúng theo kỹ năng đã học. Thực tập sinh kỹ năng là chương trình sử dụng những kỹ năng mà tu nghiệp sinh được học tập và làm việc thành thạo áp dụng vào công việc thực tế tại Nhật Bản với mối quan hệ chủ – thợ. Tổng thời gian tu nghiệp và thực tập không quá 3 năm. Thời gian tu nghiệp dưới 6 tháng sẽ không được tham gia thực tập kỹ năng.

Đoàn thực tập sinh kỹ năng của JVNET
Đoàn thực tập sinh kỹ năng của JVNET

Như vậy, có thể hiểu rằng Tu nghiệp là bước khởi đầu của Thực tập. Không phải cứ xuất khẩu lao động sang Nhật là được đi làm ngay với tư cách công nhân.

thực tập sinh Giải đáp: Thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản về nước làm việc gì? 

Có thể hiểu:

– Tu nghiệp sinh là đối tượng học tập nên không phải áp dụng luật Lao động và được đối xử, bảo hộ theo luật Nhập cảnh Nhật Bản.

– Thực tập sinh là những tu nghiệp sinh sau khi đã kết thúc thời gian học tập (1 năm) và đạt được trình độ năng lực cấp 2 ( qua kỳ thi hoặc kiểm tra) sẽ được tiếp tục lao động tại đơn vị thực tập với tư cách là công nhân lao động. Lúc này thực tập sinh là đối tượng được áp dụng Luật Lao động và Luật Bảo hiểm quốc gia như những người làm công bản xứ.

– Tiền lương: tu nghiệp sinh được nhận trợ cấp sinh hoạt còn thực tập sinh nhận lương theo hợp đồng.

– Bảo hiểm: tu nghiệp sinh được áp dụng tiền trợ cấp quốc gia, bảo hiểm sức khỏe quốc gia và phải tham gia bảo hiểm tư nhân. Trong khi thực tập sinh bắt buộc tham gia Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm lao động.

Như vậy, người lao động khi có nguyện vọng xuất khẩu lao động Nhật Bản cần tìm hiểu kỹ tránh để bị cò lừa lọc, đánh đồng trục lợi cá nhân


Bài viết liên quan