ANH LÊ NGỌC HỮU

member1

Chức vụ: Trưởng phòng tư vấn
Số năm kinh nghiệm: trên 10 năm
Chuyên viên tư vấn tiêu biểu tại JVNET