CHỊ HỨA HỒNG VY

vuthuong

Chức vụ: Chuyên viên tuyển dụng
Số năm kinh nghiệm: 5 năm
Nhân viên xuất sắc tháng 11,12 năm 2021