Đơn hàng Xây Dựng

TUYỂN 8 NAM SƠN XÂY DỰNG
8 AICHI 15,8 Man

Ngày PV: 2/2023 - Nợ phí tới 100% - Không môi giới - Tỉ lệ trúng tuyển cực cao

TUYỂN 4 NAM DỰNG GIÀN GIÁO
4 NIIGATA 20 Man

Ngày PV: 12/2022 - Cơ hội kiếm thu nhập 1 tỷ đồng - Nợ phí đi Nhật tới 100 % - Thi là trúng

TUYỂN 5 NAM SƠN XÂY DỰNG
5 KANAGAWA 18 Man

Ngày PV: 11/2022 - Có trợ cấp hàng tháng - Nợ phí tới 100% cho lao động - Thi là trúng

TUYỂN 6 NAM DÙNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG
6 KANAGAWA 20,1 Man

Ngày PV: 11/2022 - Cơ hội xin visa 2-5 năm - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Có tăng ca

TUYỂN 3 NAM DỰNG GIÀN GIÁO
3 TOKYO 20,2 Man

Ngày PV: 8/2022 - Ngành nghề đi Nhật chi phí rẻ nhất - Thi là trúng - Cơ hội tích lũy 700-900 triệu đồng/3 năm

TUYỂN 4 NAM CHỐNG THẤM
4 CHIBA 50 TRIỆU

Ngày PV: 7/2022 - Chi phí đi Nhật siêu thấp - Không yêu cầu trình độ tiếng cao - Chấp nhận nhiều tuổi

TUYỂN 8 NAM SỬ DỤNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG
8 OSAKA 35 TRIỆU

Ngày PV: 5/2022 - Đơn hàng nợ phí tới 100% - Đi Nhật ngay hôm nay cùng đơn hàng siêu hot

TUYỂN 4 NAM TRÁT VỮA
4 AICHI 40 TRIỆU

Ngày PV: 5/2022 - Nợ phí tới 100% đi Nhật - Chế độ đãi ngộ cực tốt - Chi phí thấp nhất trong các ngành nghề

TUYỂN NAM SỬ DỤNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG
2 KANAGAWA 36 TRIỆU

Ngày PV: 2/2022 - Tỉ lệ trúng tuyển cao - Chi phí đi Nhật thấp - Không yêu cầu kinh nghiệm

TUYỂN 6 NAM SỬ DỤNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG
6 OSAKA 35 TRIỆU

Ngày PV: 1/2021 Đơn hàng chỉ yêu cầu trình độ tốt nghiệp cấp 2 - Chi phí đi Nhật cực thấp tại JVNET

TUYỂN 9 NAM KHOAN GIẾNG
9 TOKYO 38 TRIỆU

Ngày PV: 12/2021 - Làm việc trong môi trường hiện đại & an toàn, điều kiện đi Nhật cực dễ

TUYỂN 6 NAM DỰNG CỐT THÉP
6 HYOGO 33 TRIỆU

Ngày PV: 10/2021 - Đơn xây dựng đi Nhật Lương Cao - Phí Thấp - Không yêu cầu kinh nghiệm