Đơn hàng Xây Dựng

TUYỂN 3 NAM DỰNG GIÀN GIÁO
3 TOKYO 20,2 Man

Ngày PV: 8/2022 - Ngành nghề đi Nhật chi phí rẻ nhất - Thi là trúng - Cơ hội tích lũy 700-900 triệu đồng/3 năm

TUYỂN 4 NAM CHỐNG THẤM
4 CHIBA 50 TRIỆU

Ngày PV: 6/2022 - Chi phí đi Nhật siêu thấp - Không yêu cầu trình độ tiếng cao - Chấp nhận nhiều tuổi

TUYỂN 8 NAM SỬ DỤNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG
8 OSAKA 35 TRIỆU

Ngày PV: 5/2022 - Đơn hàng nợ phí tới 100% - Đi Nhật ngay hôm nay cùng đơn hàng siêu hot

TUYỂN 4 NAM TRÁT VỮA
4 AICHI 40 TRIỆU

Ngày PV: 5/2022 - Nợ phí tới 100% đi Nhật - Chế độ đãi ngộ cực tốt - Chi phí thấp nhất trong các ngành nghề

TUYỂN NAM SỬ DỤNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG
2 KANAGAWA 36 TRIỆU

Ngày PV: 2/2022 - Tỉ lệ trúng tuyển cao - Chi phí đi Nhật thấp - Không yêu cầu kinh nghiệm

TUYỂN 6 NAM SỬ DỤNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG
6 OSAKA 35 TRIỆU

Ngày PV: 1/2021 Đơn hàng chỉ yêu cầu trình độ tốt nghiệp cấp 2 - Chi phí đi Nhật cực thấp tại JVNET

TUYỂN 9 NAM KHOAN GIẾNG
9 TOKYO 38 TRIỆU

Ngày PV: 12/2021 - Làm việc trong môi trường hiện đại & an toàn, điều kiện đi Nhật cực dễ

TUYỂN 6 NAM DỰNG CỐT THÉP
6 HYOGO 33 TRIỆU

Ngày PV: 10/2021 - Đơn xây dựng đi Nhật Lương Cao - Phí Thấp - Không yêu cầu kinh nghiệm

TUYỂN 6 NAM CHỐNG THẤM
6 AICHI 40 TRIỆU

Ngày PV 10/2021 - Phù hợp với lao động có sức khỏe tốt, không đòi hỏi trình độ tiếng cao, mong muốn xuất cảnh nhanh

TUYỂN 9 NAM DỰNG CỐT THÉP
9 HYOGO 33 TRIỆU

Ngày PV: 6/2021 - Đơn hàng SIÊU HẤP DẪN - Ưu đãi miễn phí khám sức khỏe tại Hà Nội - Môi trường làm việc an toàn và ...

TUYỂN 09 NAM XÂY DỰNG GIÀN GIÁO
9 KANAGAWA 50 TRIỆU

Ngày PV: 3/2021 - Duy nhất chỉ có tại JVNET - Đơn hàng đi Nhật mới nhất cho Nam ngành xây dựng

TUYỂN 6 NAM XÂY DỰNG
6 KYOTO 48 TRIỆU

Đăng kí ngay đơn hàng xây dựng năm 2021 với chi phí đi Nhật thấp, lương HẤP DẪN, đơn hàng cực CHẤT