Đơn hàng Tiện CNC

TUYỂN 12 NỮ TIỆN CNC
12 AICHI 34 TRIỆU

Ngày PV: 11/2021 - Phỏng vấn đơn hàng online, điều kiện tuyển dụng không khó, khả năng trúng tuyển cao