Đơn hàng In Ấn

TUYỂN 06 NAM LÀM NGÀNH IN ẤN
6 GUNMA 32 TRIỆU

Xí nghiệp bố trí nơi làm việc tại tỉnh GUNMA, nổi tiếng là địa điểm đáng sống và làm việc khi đi XKLĐ Nhật Bản

TUYỂN 9 NAM NGÀNH IN HỢP ĐỒNG 1 NĂM
9 IBARAKI 33 TRIỆU

Cập nhật đơn hàng đi XKLĐ Nhật Bản mới nhất cho Nam với việc làm tốt, tiếp xúc với thiết bị máy móc hiện đại

TUYỂN 15 NAM NGÀNH NGHỀ IN ẤN
15 OSAKA 35 TRIỆU

Đăng kí tham gia đơn hàng ngay để được hỗ trợ 100% tiền nhà trong 3 năm làm việc tại Nhật Bản