Đơn hàng Gia công đồ đạc trong nhà

TUYỂN 18 NAM LÀM ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ
18 AICHI 31

Ngày PV: 11/2021 - Đơn hàng đi Nhật với chế độ đãi ngộ tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp

TUYỂN 24 NỮ LÀM ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ
24 AICHI 29 TRIỆU

Đơn hàng đi Nhật đã chọn lọc, mang lại thu nhập ổn định, làm thêm, tăng ca, môi trường an toàn và hiện đại