Đơn hàng Đóng gói sản phẩm

TUYỂN 12 NAM KIỂM TRA ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM
12 FUKUI 31 TRIỆU

Đơn hàng đi XKLĐ Nhật Bản mới nhất tại JVNET - Người lao động có cơ hội xin được visa đặc định làm việc lâu dài

TUYỂN 60 NỮ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM NHỰA
60 GIFU 29 TRIỆU

Các bạn nữ sẽ được tiếp cận với công nghệ chế tạo và đóng gói sản phẩm nhựa thông minh, hiện đại tại tỉnh GIFU.