Đơn hàng Cơ Khí

TUYỂN 9 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
9 OSAKA 30 TRIỆU

Đơn hàng “Hàn bán tự động” dành cho lao động Nam làm việc tại Osaka – Nhật Bản với mức chi phí đi Nhật thấp.

TUYỂN 30 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ
30 SHIGA 29 TRIỆU

Đơn hàng cho lao động muốn tăng thu nhập, tăng ca làm thêm. Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tại Nhật

TUYỂN 45 NAM ĐÚC LINH KIỆN CƠ KHÍ
45 HYOGO 29 TRIỆU

Đơn hàng HOT tuyển dụng số lượng lớn không yêu cầu kinh nghiệm. Tìm hiểu ngay thông tin cụ thể

TUYỂN 10 NỮ DIỆN VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH- MIỄN PHÍ XUẤT CẢNH
10 HYOGO 31 triệu

Ngày PV: 3/2021- phí xuất cảnh 0 đồng- Chế độ hấp dẫn - Hợp đồng 5 năm