11.525 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7/2017

member1

Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 07 năm 2017 là 11.525 lao động. Trong đó 3 thị trường trọng điểm được kể đến là Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Xuất cảnh sang Nhật Bản JVNET
Lượng xuất cảnh đi nước ngoài làm việc mỗi năm tăng lên nhanh chóng

Theo thống kê của Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH), tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 07 năm 2017 là 11.525 lao động (4.799 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 6.435 lao động (2.547 lao động nữ), Nhật Bản: 4.534 lao động (1.925 lao động nữ), UAE: 45 lao động nam, Qatar: 35 lao động nam và các thị trường khác. Số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 07 năm 2017 bằng 98,97% so với cùng kỳ năm ngoái (số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 07 năm 2016 là 11.645 lao động).

Như vậy, trong 07 tháng đầu năm 2017, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 68.949 lao động (26.048 lao động nữ) đạt 65,66% kế hoạch năm 2017, trong đó thị trường: Đài Loan: 33.865 lao động (12.045 lao động nữ), Nhật Bản: 27.743 lao động (10.974 lao động nữ), Hàn Quốc: 3.195 lao động (314 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 2.230 lao động (2.093 lao động nữ), Malaysia: 740 lao động (410 lao động nữ), Algeria: 386 lao động nam và các thị trường khác.

TTS JVNET xuất cảnh đi Nhật
Hình ảnh TTS JVNET xuất cảnh đi Nhật làm việc

Trong năm 2016, cả nước có 126.296 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trong đó 3 thị trường trọng điểm là Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là năm thứ 3 liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm.

Trong năm 2017, Cục quản lý lao động ngoài nước đặt mục tiêu đưa 105.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, Cục cũng đang nghiên tiến hành nghiên cứu đề án đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2017- 2020 và định hướng đến năm 2025.

Xem thêm: Dự thảo quy định về phí dịch vụ khi đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

Theo dolab.gov.vn


Bài viết liên quan