THẦY IWAMOTO HISASHI

Chức vụ: Trưởng phòng đào tạo

 Số năm kinh nghiệm: 11 năm

Thầy giáo được yêu thích nhất 2021