JVN

TUYỂN 6 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ
6 TOCHIGI 15.6 Man

Ngày PV: 10/2023 - Làm ca nâng cao thu nhập, tiền nhà thấp 1 Man/tháng, môi trường công xưởng ổn định.

TUYỂN 9 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
9 KYOTO 17.4 Man

Ngày PV: 10/2023 - Công việc đơn giản, mức lương cao, môi trường nhà xưởng an toàn, tỉ lệ trúng tuyển cao.

TUYỂN 3 NAM SƠN KIM LOẠI
3 SHIGA 16.3 Man

Ngày PV: 10/2023 - Công việc rất ổn định, môi trường làm việc an toàn, mức thu nhập tốt, tỉ lệ trúng tuyển cao.

TUYỂN 5 NAM CƠ KHÍ HÀN
5 SHIGA 16.4 Man

Ngày PV: 10/2023 - Cơ hội nâng cao tay nghề, môi trường làm việc tốt, thu nhập rất hấp dẫn, dễ trúng tuyển.

TUYỂN 6 NỮ KIỂM TRA SẢN PHẨM
6 AICHI 16.4 Man

Ngày PV: 10/2023 - Tiền nhà thấp chỉ 1 Man/tháng, dễ dàng trúng tuyển, môi trường trong nhà xưởng an toàn.

TUYỂN 9 NAM DÁN GIẤY TÀU ĐIỆN
9 HYOGO 17.5 Man

Ngày PV: 10/2023 - Công việc đơn giản, thu nhập hấp dẫn, điều kiện tham gia siêu dễ, tích lũy khoản tiền lớn.

TUYỂN 6 NAM DÙNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG
6 OSAKA 17.7 Man

Ngày PV: 10/2023 - NỢ PHÍ TỚI 70%, tỉ lệ trúng tuyển cao, thu nhập tốt, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc.

TUYỂN 9 NAM LÀM BÁNH MÌ
9 SHIZUOKA 17.4 Man

Ngày PV: 10/2023 - Mức lương cao, công việc rất đơn giản, môi trường đảm bảo an toàn, tỉ lệ trúng tuyển cao.

TUYỂN 5 NAM SƠN CẦU
5 TOCHIGI 19.3 Man

Ngày PV: 9/2023 - Giới hạn độ tuổi đến 32, tỉ lệ trúng tuyển cao, lương hấp dẫn, điều kiện tham gia đơn giản.

TUYỂN 15 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ
15 OSAKA 17.9 Man

Ngày PV: 9/2023 - Số lượng tuyển dụng rất lớn, có làm ca, mức lương hấp dẫn, điều kiện tham gia đơn giản.

TUYỂN 25 NAM SƠN CẦU THÉP
25 OSAKA 20 Man

Ngày PV: 9/2023 - Mức lương cao, chi phí thấp, điều kiện tham gia đơn giản, tuyển dụng số lượng lao động cực lớn.

TUYỂN 5 NAM SƠN CẦU THÉP
5 IWATE 19.7 Man

Ngày PV: 9/2023 - Dễ dàng trúng tuyển, hỗ trợ đi công tác, thu nhập hấp dẫn, không yêu cầu kinh nghiệm.