JVN

TUYỂN 6 NỮ MAY MẶC
6 TOKYO 15,2 Man

Ngày PV: 12/2022 - Bay nhanh - Phí siêu thấp - Yêu cầu có kinh nghiệm - Không cần tiếng Nhật đầu vào

TUYỂN 4 NAM LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
4 KYOTO 18 Man

Ngày PV: 12/2022 - Không qua môi giới - Chi phí đi Nhật siêu thấp - Có đào tạo trước thi tuyển

TUYỂN 4 NAM SƠN KIM LOẠI
4 SHIGA 16 Man

Ngày PV: 12/2022 - Phí đi Nhật cực thấp - Tuyển gấp - Bay nhanh - Không yc tiếng Nhật đầu vào

TUYỂN 6 NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN
6 OSAKA 21 Man

Ngày PV: 12/2022 - Tích lũy 600-800 triệu đồng - Nâng cao tay nghề nhanh chóng - Không yc trình độ tiếng Nhật

TUYỂN 6 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ
6 FUKUOKA 15,3 Man

Ngày PV: 12/2022 - Đơn hàng có chế độ siêu tốt - Trình độ cấp II trở lên - Tỉ lệ trúng tuyển cực cao

TUYỂN 5 NAM KHOAN ĐỊA CHẤT
5 CHIBA 22 Man

Ngày PV: 11/2022 - Đơn hàng có chi phí đi Nhật cực thấp - Được nợ phí - Chế độ siêu hấp dẫn

TUYỂN 5 NAM SƠN XÂY DỰNG
5 KANAGAWA 18 Man

Ngày PV: 11/2022 - Có trợ cấp hàng tháng - Nợ phí tới 100% cho lao động - Thi là trúng

TUYỂN 6 NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG
6 SAITAMA 17,4 Man

Ngày PV: 11/2022 - Có tăng ca làm thêm - Cơ hội xin visa 2-5 năm tại Nhật - Bay nhanh

TUYỂN 4 NỮ MẠ LINH KIỆN
4 NAGANO 16,7 Man

Ngày PV: 11/2022 - Có tăng ca làm thêm - Đơn hàng gấp bay nhanh - Chi phí đi Nhật siêu rẻ

TUYỂN 4 NAM DỰNG GIÀN GIÁO
4 CHIBA 19,8 Man

Ngày PV: 11/2022 - Đơn hàng bay gấp - Không cần tiếng Nhật đầu vào - Chi phí đi Nhật thấp nhất

TUYỂN 6 NAM DÙNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG
6 KANAGAWA 20,1 Man

Ngày PV: 11/2022 - Cơ hội xin visa 2-5 năm - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Có tăng ca

TUYỂN 30 NAM IN ẤN – ĐÓNG SÁCH
30 KYOTO 16,4 Man

Ngày PV: 11/2022 - Chế độ tốt - Bay nhanh - Có chấp nhận xăm hình - Không yêu cầu kinh nghiệm