Đơn hàng Sản xuất máy

TUYỂN 45 NAM SẢN XUẤT MÁY
45 AICHI 34 TRIỆU

Ngày PV: 6/2021 - Công ty xuất khẩu lao động JVNET thông báo tuyển dụng đơn hàng “Sản xuất máy” với chi phí thấp nhất

TUYỂN 45 NAM SẢN XUẤT MÁY
45 AICHI 34 TRIỆU

Ngày PV: 5/2021 - Cơ hội phát triển tay nghề nhanh và được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động