Đơn hàng Sản xuất đồ dùng trong nhà

TUYỂN 18 NỮ SX ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ
18 AICHI 31 TRIỆU

Thời hạn hợp đồng làm việc tới 3 năm tại tỉnh AICHI. Đơn hàng có chế độ tốt + tăng ca ổn định