Đơn hàng Sản xuất bóng đèn

TUYỂN 12 NỮ SX ĐUI BÓNG ĐÈN
12 KYOTO 32 TRIỆU

Tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử có nhu cầu tiếp nhận lao động với mức lương cao