Đơn hàng Nông Nghiệp

TUYỂN 12 NỮ NGÀNH NÔNG NGHIỆP
12 GIFU 29 TRIỆU

Đơn hàng đi xuất khẩu lao động Nhật này rất phù hợp với lao động là nữ giới với môi trường làm việc không ảnh hưởng ...

TUYỂN 3 NAM NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI
3 AICHI 31 TRIỆU

Đơn hàng đi Nhật không qua môi giới - Thu nhập TỐT - Nâng cao tay nghề - Mở rộng việc làm sau khi về nước

TUYỂN 6 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI
6 AICHI 31 TRIỆU

Địa điểm làm việc tại tỉnh AICHI rất thu hút lao động với điều kiện thời tiết và môi trường tốt khi đi XKLĐ Nhật Bản