Đơn hàng May Mặc

TUYỂN 8 NỮ SẢN XUẤT QUẦN ÁO
8 TOKYO 18,8 MAN

Ngày PV: 3/2023 - Không yêu cầu kinh nghiệm - Ngành nghề HOT - Tặng 100% phí trước trúng tuyển

TUYỂN 11 NỮ SẢN XUẤT QUẦN ÁO
11 SAITAMA 32 TRIỆU

Ngày PV: 4/2022 Ngành nghề phù hợp mọi lao động Nữ, dễ trúng tuyển, không yêu cầu kinh nghiệm

TUYỂN 6 NỮ MAY MẶC
6 TOCHIGI 29 TRIỆU

Cơ hội trúng tuyển cao, tiêu chí tuyển dụng thấp, lương ổn định khi đăng ký tham gia đơn hàng đi Nhật tháng 10

TUYỂN 9 NỮ MAY MẶC
9 SHIGA 28 TRIỆU

Công việc làm trong nhà xưởng, phù hợp với các bạn nữ. Đặc biệt lao động có tay nghề là một lợi thế.