Đơn hàng Hoàn thiện nội thất

TUYỂN 06 NỮ HOÀN THIỆN NỘI THẤT
6 TOCHIGI 28 TRIỆU

Đơn hàng XKLĐ nữ đi Nhật với công việc hoàn thiện nội thất ở tỉnh Tochigi thông qua công ty phái cử JVNET được tổ ...