Đơn hàng giặt là

ĐƠN HÀNG 1 NĂM – GIẶT LÀ
2 SHIZUOKA 32 TRIỆU

Ngày PV: 1/2022 - Đơn hàng đi Nhật 1 năm - Chi phí thấp - Điều kiện đơn giản - Công việc có tăng ca làm thêm nhiều

TUYỂN 24 NỮ GIẶT LÀ
24 TOKYO 37 TRIỆU

Ngày PV: 11/2021 - Đơn hàng chỉ cần có trình độ từ cấp 2, không tiếp xúc hóa chất, không làm việc ngoài trời

TUYỂN 15 NỮ ĐƠN 1 NĂM GIẶT LÀ
15 TOKYO 30 TRIỆU

Đăng ký ngay đơn hàng 1 năm làm việc tại Nhật - Phí thấp- Tăng ca làm thêm nhiều