Đơn hàng Ép kim loại

TUYỂN 06 NỮ ÉP KIM LOẠI
6 KYOTO 33 TRIỆU

Ngày PV: 3/2021 - Đơn hàng mang lại thu nhập cao, công việc tốt, điều kiện đi Nhật không khó