Đơn hàng chế tạo vật liệu

TUYỂN 12 NỮ CHẾ TẠO VẬT LIỆU THÉP
112 AICHI 35 TRIỆU

Ngày PV: 6/2022 - Chế độ đãi ngộ tốt - Địa điểm làm việc có nhiều lao động Việt lựa chọn nhất tại Nhật