NGUYỄN THỊ HAY

vuthuong

Trong quá trình học tập và rèn luyện ở đây đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều và đặc biệt em thấy khi học tiếng Nhật ở trung tâm có đội ngũ giáo viên giảng dạy rất nhiệt tình và đầy tâm huyết nếu có cơ hội chọn lại để đi nhật em vẫn sẽ chọn JVNET.