6 đổi mới về xuất khẩu lao Nhật Bản 2018

member1

Thời gian sắp tới, khi bản ghi nhớ MOC chính thức có hiệu lực sẽ có một số thay đổi mới về xuất khẩu lao động Nhật Bản 2018. Cụ thể là có 6 thay đổi lớn trong Luật mới đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam ký kết với Bộ lao động – Y tế – Phúc lợi Nhật Bản. 6 điều chính này sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới các bạn thực tập sinh, cơ quan phái cử, nghiệp đoàn, cũng như công ty tiếp nhận tại Nhật Bản.

thay đổi mới về XKLĐ

Kéo dài thời gian thực tập kỹ năng Nhật Bản từ 3 năm lên 5 năm

Có lẽ đây là tin vô cùng đáng mừng nhất đối với các thực tập sinh Nhật Bản khi thời gian của chương trình thực tập sinh kỹ năng sẽ được tăng lên tối đa là 5 năm đối với tất cả các nhóm ngành nghề. Theo đó, chương trình thực tập sinh kỹ năng số 3 (năm thứ 4, thứ 5) sẽ được áp dụng đối với tất cả các thực tập sinh kể cả các thực tập sinh đang làm việc tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, để có thể chuyển sang chương trình thực tập sinh kỹ năng số 3 (tức là làm việc tại Nhật Bản năm thứ 4,5) thì công ty tiếp nhận phải được đánh giá là công ty tốt theo tiêu chuẩn đánh giá mới. Đồng thời, thực tập sinh phải thi đỗ phần thi thực hành của kỳ kiểm định tay nghề kỹ năng cấp độ 3. Nếu đạt đủ hai điều kiện trên, thực tập sinh đã kết thúc chương trình thực tập sinh kỹ năng năm thứ 3 sẽ phải về nước ít nhất một tháng trước khi quay lại Nhật để bắt đầu là việc năm thứ 4 và năm thứ 5.

MOC Xem ngay: Một số nội dung quan trọng trong bản ghi nhớ MOC

Tăng số lượng tiếp nhận thực tập sinh vào Nhật

Những năm trước đây, số lượng thực tập sinh mà mỗi công ty tại Nhật được phép tiếp nhận đều bị kiểm soát trong một hạn mức nhất định. Sang năm 2018, khi luật mới được áp dụng sẽ nới lỏng hơn một chút về số lượng tiếp nhận của các đơn vị này. Cụ thể:
– Đối với các công ty tiếp nhận thực hiện xuất sắc, số lượng thực tập sinh được tiếp nhận gấp đôi so với các công ty tiếp nhận thông thường.
– Công ty tiếp nhận có 30 nhân viên chính thức hoặc ít hơn: được tiếp nhận tối đa 3 thực tập sinh
– Công ty tiếp nhận có từ 31-40 nhân viên chính thức: được tiếp nhận tối đa 4 thực tập sinh.
– Công ty tiếp nhận có từ 41-50 nhân viên chính thức: được tiếp nhận tối đa 5 thực tập sinh.
– Công ty tiếp nhận có từ 51-100 nhân viên chính thức: được tiếp nhận tối đa 6 thực tập sinh
– Công ty tiếp nhận có từ 101-200 nhân viên chính thức: được tiếp nhận tối đa 10 thực tập sinh.
– Công ty tiếp nhận có từ 201-300 nhân viên chính thức: được tiếp nhận tối đa 15 thực tập sinh.
– Công ty tiếp nhận có từ 301 nhân viên chính thức trở lên: được tiếp nhận tối đa số lượng TTS = 1/20 nhân viên chính thức.

Bản ghi nhớ MOC

Yêu cầu cấp phép cho các nghiệp đoàn Nhật Bản.

– Là pháp nhân Nhật Bản hoạt động không vì mục đích lợi nhuận
– Là đơn vị có năng lực tài chính cơ bản để vận hành việc quản lý một cách đúng đắn.
– Có biện pháp đối với cán bộ bên ngoài hoặc kiểm toán từ bên ngoài
– Ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài việc sắp xếp cho thực tập sinh nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản.
– Người đứng tên cho nghiệp đoàn phải là người có đủ năng lực để quản lý đúng quy định.

Thành lập cơ quan quản lý chương trình TTS kỹ năng (OTIT)

Do JITCO là một tổ chức pháp nhân công ích không thuộc cơ quan nhà nước tiến hành việc thanh tra tại chỗ mà không có bất kỳ thẩm quyền pháp lý nào nên trong Luật mới về xuất khẩu lao động Nhật Bản 2018 sẽ thành lập cơ quan quản lý chương trình TTS kỹ năng gọi tắt là OTIT. Đơn vị này sẽ có những nhiệm vụ sau:
– Phê duyệt kế hoạch thực tập kỹ năng
– Chấp nhận đăng ký của các công ty tiếp nhận mới
– Kiểm tra, giám sát hoạt động của nghiệp đoàn và các đoàn thể quản lý khác.
– Yêu cầu công ty tiếp nhận, nghiệp đoàn và các đoàn thể quản lý khác báo cáo về tình hình thực tập sinh.
– Hướng dẫn và hỗ trợ cho các thực tập sinh kỹ năng tại Nhật

OTIT

Chứng nhận kế hoạch thực tập sinh kỹ năng

Trong Luật mới về xuất khẩu lao động 2018, có một thay đổi rất mới đó là việc chứng nhận kế hoạch thực tập sinh kỹ năng. Kế hoạch TTS kỹ năng phải được trình để xin chứng nhận trước khi tiếp nhận đối với từng trường hợp thực tập sinh. Theo đó, khi thực tập sinh thi đạt trong kỳ kiểm định tay nghề lần thứ 1 (năm 1) và lần thứ 2 ( năm thứ 3) đều sẽ có giấy chứng nhận tay nghề.

vấn đề XKLĐ Xem thêm: GIẢI ĐÁP 1001 vấn đề về xuất khẩu lao động Nhật Bản mới nhất

Tiêu chuẩn chứng nhận đối với tổ chức phái cử

Có 10 tiêu chuẩn chứng nhận đối với tổ chức phái cử mới như sau:
– Là tổ chức có đủ năng lực thực hiện đưa TTS sang Nhật Bản được cơ quan nhà nước của nước phái cử giới thiệu
– Quy định rõ ràng, công khai về tiền dịch vụ và các khoản phí khác thu của TTS
– Tuyển chọn và đưa sang Nhật những TTS có ý thức hiểu rõ về mục đích ý nghĩa của chương trình TTS kỹ năng Nhật Bản
– Có chế độ hỗ trợ TTS sau khi về nước như hỗ trợ việc làm, tư vấn đầu tư để thực tập sinh có thể phát huy các kỹ năng học được tại Nhật một cách tốt nhất.
– Tuân thủ các yêu cầu và hợp tác với Bộ, ban ngành về các vấn đề liên quan đến thực tập sinh.
– Thực hiện việc phái cử thực tập sinh theo luật và quy định của nước phái cử
– Trong vòng 5 năm, không có các hành vi như làm giả giấy tờ liên quan đến TTS
– Trong vòng 5 năm, không kiểm soát tiền hoặc bất kỳ tài sản nào của TTS hoặc của người thân của TTS liên quan đến phái cử TTS sang Nhật Bản, bất kể việc thu tiền ký quỹ hay các khoản danh nghĩa nào.
– Trong vòng 5 năm, liên quan đến hợp đồng TTS, không ký hợp đồng có điều khoản xử phạt hợp đồng chuyển tiền hoặc các tài sản khác một các không hợp lý.

Trên đây là 6 thay đổi mới về xuất khẩu lao động Nhật Bản 2018. Với những thay đổi này giúp mang lại thêm lợi ích cho  thực tập sinh. Bên cạnh đó, chính bản thân các bạn thực tập sinh cũng cần hiểu rõ ý nghĩa cũng như mục đích của chương trình thực tập sinh và luôn cố gắng hết mình khi làm việc tại Nhật Bản.


Bài viết liên quan