16.851 người đi XKLĐ

Trong số này, Đài Loan có số lượng lao động sang làm việc nhiều nhất, với 4.567 người; kế tiếp là Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) 3.553 người, Bahrain 1.204 người, Lào 1.200 người, Libya 1.063 người, Nhật Bản 1.046 người, Ả Rập Saudi 1.038 người, Malaysia 728 người... Trước tình hình gia tăng nhu cầu tuyển dụng trở lại của các thị trường, nhất là bốn thị trường truyền thống Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia, Cục Quản lý Lao động ngoài nước dự kiến số lượng lao động xuất cảnh trong quý II/2010 đạt khoảng 25.000 người.
Liên hệ