46 doanh nghiệp XKLĐ bị thu hồi giấy phép hoạt động công bố 11/2017

Ngày 6/11/2017, Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ LĐTB&XH đã công bố danh sách 46 doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép hoạt động. Trong đó có 19 doanh nghiệp hoạt động tại Hà Nội và 10 doanh nghiệp tại T.p Hồ Chí Minh. Còn lại là những doanh nghiệp có trụ sở tại những địa phương khác.

xuất khẩu lao động Nhật Bản

Bộ LĐTB&XH thu hồi giấy phép hoạt động của 46 doanh nghiệp xuất khẩu lao động 

Theo thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nguyên nhân dẫn đến các doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép chủ yếu là do vi phạm các quy định trong Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như vi phạm các quy định của Luật (7 doanh nghiệp); không làm hồ sơ đổi Giấy phép theo Luật (17 doanh nghiệp); Không đáp ứng đủ điều kiện cấp đổi giấy phép theo Luật (2 doanh nghiệp); do công ty đã chuyển giao cho công ty con (15 doanh nghiệp); do chấm dứt hoạt động (19 doanh nghiệp).

Riêng trong năm 2017, Bộ LĐTB&XH đã rút giấy phép 4 doanh nghiệp.  Nguyên nhân là do doanh nghiệp không trực tiếp tổ chức hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; không làm thủ tục đổi giấy phép; trong 12 tháng kể từ ngày cấp giấy phép hoạt động không đưa được người lao động sang nước ngoài làm việc; không tổ chức bộ máy chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cho người lao động hay cho người khác sử dụng giấy phép của mình để hoạt động đưa lao động sang làm việc ở nước ngoài ;…

Theo quy định tại Luật về người lao động Việt sang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, sau khi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thu hồi giấy phép hoạt động, các doanh nghiệp vẫn phải tiếp túc các trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đã ký kết trong hợp đồng với các đối tác nước ngoài và hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi hợp đồng còn hiệu lực.

Bên cạnh đó, cách doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép phải báo cáo với Cục quản lý lao động ngoài nước – Bộ LĐTB&XH về những hợp đồng còn hiệu lực, số lao động được tuyển chọn, số lao động đang làm việc ở nước ngoài và trình bày phương án thực hiện trách nhiệm đối với các hợp động còn hiệu lực. Theo thống kê mới nhất của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, cả nước hiện có 296 doanh nghiệp xuất khẩu lao động đang hoạt động.

Nguồn: Báo dân trí 

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Jvnet

Hoàng Quốc Việt

Cầu Giấy

,

Hà Nội

1000000437556251