Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 12 NAM DÙNG CÁC THIẾT BỊ XÂY DỰNG 12 TOCHIGI 37 triệu 13/03/2020
TUYỂN 9 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP 09 SHIGA 27 triệu 12/03/2020
TUYỂN 6 NỮ ĐÓNG SÁCH 06 OSAKA 34 triệu 13/03/2020
TUYỂN 06NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG 06 GIFU 40 triệu 06/03/2020
TUYỂN 6 NAM ĐÚC KHUÔN 06 HIROSHIMA 30 triệu 09/03/2020
TUYỂN 6 NỮ ĐÚC NHỰA 06 GUNMA 30 triệu 19/03/2020
TUYỂN 18 NỮ KIỂM TRA MÁY TẠI NHẬT 18 KAGOSHIMA 29 triệu 26/03/2020
TUYỂN 9NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM 09 KANAGAWA 35 triệu 10/03/2020
TUYỂN 9NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP 09 SHIGA 27 triệu 12/03/2020
TUYỂN 6 NAM CHẾ TẠO CỐT THÉP 06 OSAKA 35 triệu 12/03/2020
Liên hệ