Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 9 NỮ ĐÚC NHỰA 09 OSAKA 34 triệu 02/03/2020
TUYỂN 6 NAM GẮN MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ,MÁY ĐÔNG LẠNH 06 KYOTO 34 triệu 01/03/2020
TUYỂN 9 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM 09 OSAKA 35 triệu 01/03/2020
TUYỂN 30 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TIỆN 30 TOCHIGI-SAITAMA 35 triệu 03/03/2020
TUYỂN 6 NAM GẮN MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, MÁY ĐÔNG LẠNH 06 SHIGA 32 triệu 01/03/2020
TUYỂN 6 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI THÉP 06 HYOGO 33 triệu 03/03/2020
TUYỂN 6 NAM CHẾ TẠO VẬT LIỆU THÉP 06 HYOGO 33 triệu 03/03/2020
TUYỂN 6 NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY 06 HYOGO 32 triệu 25/02/2020
TUYỂN 9 NAM CHẾ TẠO VẬT LIỆU THÉP 09 OSAKA 31 triệu 18/02/2020
TUYỂN 06NAM CƠ KHÍ HÀN 06 SHIGA 32 triệu 19/02/2020
Liên hệ