Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 06 NAM ĐÚC NHỰA 06 HIROSHIMA 30 triệu 09/03/2020
TUYỂN 6NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG 06 AICHI 40 triệu 06/03/2020
TUYỂN 60 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 60 HIROSHIMA 30 triệu 13/03/2020
TUYỂN 6 NAM XÂY DỰNG HOÀN THIỆN 06 AICHI 42 triệu 07/03/2020
TUYỂN 16 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM 16 OSAKA 38 triệu 04/03/2020
TUYỂN 9 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP 09 TOCHIGI 37 triệu 15/03/2020
TUYỂN 9 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 09 AICHI 34 triệu 07/03/2020
TUYỂN 6NAM MỘC XÂY DỰNG 06 OSAKA 34 triệu 08/03/2020
TUYỂN 12 NAM VẬN HÀNH THIẾT BỊ XÂY DỰNG 12 NARA 33 triệu 07/03/2020
TUYỂN 9 NAM ĐÚC NHỰA 09 NARA 30 triệu 02/03/2020
Liên hệ