Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 06 NAM LÁT GẠCH 6 HIMEJI 26 triệu 29/01/2016
TUYỂN 08 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT 8 KYOTO 26 triệu 27/01/2016
TUYỂN 08 NAM SƠN KIM LOẠI 8 SAITAMA 26 triệu 27/01/2016
Liên hệ