Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 80 NAM THỢ HÀN XÌ 80 Hyogo, Ishikawa, Aichi 23,7~26,4 triệu 28/01/2016
TUYỂN 08 NỮ MAY RÈM 8 TOCHIGI 23 triệu 01/02/2016
TUYỂN 06 NAM TIỆN NC 6 HYOGO 24 triệu 29/01/2016
TUYỂN 06 NAM LÁT GẠCH 6 HIMEJI 26 triệu 29/01/2016
TUYỂN 08 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT 8 KYOTO 26 triệu 27/01/2016
TUYỂN 08 NAM SƠN KIM LOẠI 8 SAITAMA 26 triệu 27/01/2016
Liên hệ