Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 09 NAM HOÀN THIỆN NGOẠI THẤT 09 AICHI 42 triệu 30/10/2020
TUYỂN 09 NAM SỬ DỤNG MÁY XÂY DỰNG 09 OSKA 37 triệu 15/10/2020
TUYỂN 6 NAM GIA CÔNG VẬT LIỆU THÉP 06 SHIGA 31 triệu 27/10/2020
TUYỂN 6 NAM VẬN HÀNH THIẾT BỊ XÂY DỰNG 06 TOKYO 34 triệu 25/10/2020
TUYỂN 6 NAM ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM 06 TOCHIGI 37 triệu 15/10/2020
TUYỂN 18 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN 18 YAMAGUCHI 29 triệu 28/10/2020
TUYỂN 9 NAM CƠ KHÍ, GIA CÔNG TINH 09 AICHI 32 triệu 22/10/2020
TUYỂN 6 NAM LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ CÁC MÁY ĐIỆN 6 HYOYO 30 triệu 15/10/2020
TUYỂN 12 NỮ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM 12 AICHI 33 triệu 17/10/2020
TUYỂN 06 NAM SƠN KIM LOẠI 06 HYOGO 31 triệu 10/10/2020
Liên hệ