Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN GẤP 20 NỮ - CHẾ TẠO TẤM MẠCH IN 20 Kyoto 30 triệu 05/12/2016
TUYỂN GẤP 15 NAM NGHỀ SƠN XÂY DỰNG 15 Tokyo 35 triệu 13/12/2016
TUYỂN GẤP 10 NAM NGHỀ XÂY DỰNG – GIÀN GIÁO 10 Tochigi 37 triệu 13/12/2016
TUYỂN 30 NAM NGHỀ XÂY DỰNG – GIÀN GIÁO 30 Saitama 31 triệu 07/12/2016
TUYỂN 10 NAM, SỬ DỤNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG 10 Aichi - Nhật Bản 39 triệu 07/12/2016
TUYỂN GẤP 36 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 36 Aichi 29 triệu 20/12/2016
TUYỂN 75 NỮ LẮP THIẾT BỊ, BẢNG MẠCH ĐIỆN 75 Osaka 30 triệu 26/11/2016
TUYỂN 20 NỮ LÀM MAY MẶC 20 Hiroshima 28 triệu 15/12/2016
TUYỂN 20 NAM NGHỀ GIA CÔNG CƠ KHÍ 20 Hiroshima 30 triệu 26/11/2016
TUYỂN 30 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM – BÁNH MÌ 30 Hokaido - Nhật Bản 29 triệu 27/11/2016
Liên hệ