Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 20 NAM CB THỰC PHẨM 20 Nara 26 triệu 15/03/2017
TUYỂN 30 NAM XD – GIÀN GIÁO 30 Osaka, Shiga 30 triệu 17/02/2017
TUYỂN GẤP 20 NAM THỢ HÀN XÌ 20 Hyogo 28 triệu 20/02/2017
TUYỂN 20 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG 20 Tokyo 32 triệu 10/02/2017
TUYỂN 50 NỮ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 50 Okayama 28 triệu 15/02/2017
TUYỂN GẤP 80 NỮ ĐIỆN TỬ 80 Hiroshima 28 triệu 28/02/2017
TUYỂN 30 NỮ ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ 30 Tỉnh Mie 26 triệu 17/01/2017
TUYỂN 20 NỮ - GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ 20 Miyazaki 24 triệu 11/01/2017
TUYỂN 20 NAM NGHỀ XD – GIÀN GIÁO 20 Osaka hoặc Hyogo 30 triệu 20/01/2017
TUYỂN 15 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT 15 Aichi 37.8 triệu 17/01/2017
Liên hệ