Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 6 NAM GẮN MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, MÁY ĐÔNG LẠNH 06 SHIGA 32 triệu 01/03/2020
TUYỂN 6 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI THÉP 06 HYOGO 33 triệu 03/03/2020
TUYỂN 6 NAM CHẾ TẠO VẬT LIỆU THÉP 06 HYOGO 33 triệu 03/03/2020
TUYỂN 6 NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY 06 HYOGO 32 triệu 25/02/2020
TUYỂN 9 NAM CHẾ TẠO VẬT LIỆU THÉP 09 OSAKA 31 triệu 18/02/2020
TUYỂN 06NAM CƠ KHÍ HÀN 06 SHIGA 32 triệu 19/02/2020
TUYỂN 09 NAM ÉP KIM LOẠI 09 SHIGA 32 triệu 19/02/2020
TUYỂN 3 NAM ÉP KIM LOẠI 03 OSAKA 33 triệu 18/02/2020
TUYỂN 6 NAM ĐÚC CHẤT DẺO CƯỜNG HÓA 06 OSAKA 34 triệu 19/02/2020
TUYỂN 9 NAM LÀM CHỐNG THẤM 09 OSAKA 35 triệu 18/02/2020

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Jvnet

Hoàng Quốc Việt

Cầu Giấy

,

Hà Nội

1000000437556251

Liên hệ