Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 20 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 20 Saitama 30 triệu 22/01/2018
TUYỂN 150 NỮ ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ 150 Hyogo 28 triệu 20/01/2018
TUYỂN DỤNG 21 KỸ SƯ AUTOCAD 21 SHIGA 40 triệu 22/12/2017
TUYỂN 45 NAM ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ 45 Osaka, Kyoto 30 triệu 12/12/2017
TUYỂN 30 NAM ĐƠN HÀNG NHỰA 30 Hiroshima 27,5 triệu 28/11/2017
TUYỂN 30 NAM ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ 30 Kyoto 29 triệu 24/11/2017
TUYỂN 40 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG 40 Osaka 32 triệu 01/12/2017
TUYỂN 50 NỮ ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ 50 Hiroshima 27 triệu 28/11/2017
TUYỂN 15 NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN 15 Kyoto 26 triệu 17/11/2017
TUYỂN 20 NAM THỢ HÀN 20 Okayama 27 triệu 17/11/2017
Liên hệ