Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 6 LAO ĐỘNG SƠN KIM LOẠI 06 SHIGA 33 triệu 26/02/2021
TUYỂN 18 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 18 SAITAMA 33 triệu 24/02/2021
TUYỂN 75 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ MÁY ĐIỆN 75 HYOGO 33 triệu 12/01/2021
TUYỂN 18 NỮ SX ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ 18 AICHI 33 triệu 15/01/2021
ĐƠN HÀNG TUYỂN 9 NAM KÈ SƯỜN NÚI 09 IWATE 40 triệu 25/01/2021
TUYỂN 9 NAM SỬ DỤNG MÁY XÂY DỰNG 09 KANAGAWA 50 triệu 15/01/2021
TUYỂN 15 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ CÁC MÁY ĐIỆN 15 HYOGO 31 triệu 12/01/2021
SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CHO NỮ LƯƠNG CAO 24 AICHI – GIFU 31 triệu 23/12/2020
TUYỂN 30 NAM GIA CÔNG LINH KIỆN XE Ô TÔ 30 OSAKA 33 triệu 20/01/2021
TUYỂN 60 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ CÁC MÁY ĐIỆN 60 OSAKA 31 triệu 20/01/2021
Liên hệ