Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 8 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 18 AKITA 25 triệu 09/11/2018
TUYỂN 24 NỮ LẮP RÁP LK ĐIỆN TỬ 24 MIE 29 triệu 09/11/2018
TUYỂN 12 NỮ SẢN XUẤT BẢNG MẠCH MÁY IN 12 AICHI 30 triệu 09/11/2018
TUYỂN 12 NAM SẢN XUẤT BẢNG MẠCH MÁY IN 12 AICHI 30 triệu 09/11/2018
TUYỂN 9 NỮ ÉP KIM LOẠI 09 MIE 30 triệu 09/11/2018
TUYỂN 6 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 06 CHIBA 31 triệu 11/11/2018
TUYỂN 6 NAM HÀN XÌ 06 OKAYAMA 27 triệu 09/11/2018
TUYỂN 9 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI 09 OSAKA 33 triệu 08/11/2018
TUYỂN 9 NAM HÀN XÌ 09 HYOGO 30 triệu 08/11/2018
TUYỂN 6 NAM ĐÚC ĐỒ NHỰA 06 OSAKA 33 triệu 08/11/2018
Liên hệ