Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 9 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG 09 NAGOYA 39 triệu 16/11/2018
TUYỂN 12 NỮ ĐÚC NHỰA 12 NAGANO 27 triệu 23/11/2018
TUYỂN 15 NAM NGÀNH NGHỀ IN ẤN 15 OSAKA 35 triệu 21/11/2018
TUYỂN 6 NAM MỘC XÂY DỰNG 06 OSAKA 31 triệu 20/11/2018
TUYỂN 6 NAM THI CÔNG NỘI THẤT 06 HYOGO 32 triệu 16/11/2018
TUYỂN 9 NAM HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH 09 OSAKA 31 triệu 20/11/2018
TUYỂN 9 NỮ MAY MẶC 09 SHIGA 28 triệu 19/11/2018
TUYỂN 12 NỮ SẢN XUẤT ĐỒ NHỰA 12 NAGANO 28 triệu 23/11/2018
TUYỂN 24 NỮ LÀM ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ 24 AICHI 29 triệu 14/11/2018
TUYỂN 6 NAM TRÁT VỮA 06 OSAKA 32 triệu 10/11/2018
Liên hệ