Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 6 NỮ ĐÓNG SÁCH 6 OSAKA 31 triệu 12/10/2018
TUYỂN 12 NỮ KIỂM TRA MÁY 12 AICHI 30 triệu 12/10/2018
TUYỂN 15 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 1 NĂM 15 NARA 27 triệu 18/10/2018
TUYỂN 120 NAM LẮP RÁP OTO 1 NĂM 120 OSAKA và KYOTO 48 triệu 22/10/2018
TUYỂN 24 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN 24 TOKYO 33 triệu 26/09/2018
TUYỂN 3 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TIỆN 3 CHIBA 29 triệu 15/09/2018
TUYỂN 9 NAM MẠ ĐIỆN 9 HYOGO 28 triệu 12/09/2018
TUYỂN 9 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI 9 HYOGO 30 triệu 08/09/2018
TUYỂN 6 NAM GIA CÔNG KIM LOẠI 6 HYOGO 29 triệu 06/09/2018
TUYỂN 54 NỮ NGÀNH NGHỀ ĐÚC NHỰA 54 GIFU 28 triệu 04/09/2018
Liên hệ