Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 9 NAM KHOAN GIẾNG 9 TOKYO 40 triệu 26/12/2018
TUYỂN 20 NAM VẬN HÀNH MÁY XD 20 OSAKA 34 triệu 13/12/2018
TUYỂN 6 NAM ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ XD 06 MIE 47 triệu 14/12/2018
TUYỂN 42 NAM SẢN XUẤT LK Ô TÔ 42 SHIGA - SHIMANE 29 triệu 18/12/2018
TUYỂN 6 NAM ĐÀO XỚI 06 KANAGAWA 33 triệu 20/12/2018
TUYỂN 12 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP 12 FUKUOKA 28 triệu 15/12/2018
TUYỂN 6 NAM NGÀNH NGHỀ TIỆN 06 AICHI 31 triệu 08/12/2018
TUYỂN 6 NAM LẮP KHUNG KÍNH 06 AICHI 36 triệu 07/12/2018
TUYỂN 6 NAM SẢN XUẤT PHỤ KIỆN XÂY DỰNG 06 AICHI 36 triệu 07/12/2018
TUYỂN 18 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ 18 KYOTO - SHIGA 28 triệu 07/12/2018
Liên hệ