Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 06 NAM THÁO LẮP GIÀN GIÁO 06 OSAKA 43 triệu 19/01/2019
TUYỂN 30 NAM GIÀN GIÁO, CỐP PHA 30 OSAKA 34 triệu 11/01/2019
TUYỂN 30 NAM CƠ KHÍ, HÀN 30 ISHIKAWA, HYOGO 30 triệu 11/01/2019
TUYỂN 15 NAM DẬP ÉP KIM LOẠI 15 OSAKA 30 triệu 11/01/2019
TUYỂN 4 NỮ GIA CÔNG KIM LOẠI 04 AICHI 35 triệu 25/01/2019
TUYỂN 9 NỮ ĐỨNG MÁY SẢN XUẤT 09 OSAKA 32 triệu 15/01/2019
TUYỂN 12 NỮ LẮP RÁP LK ĐIỆN TỬ 12 AICHI 31 triệu 11/01/2019
TUYỂN 12 NỮ ĐÚC NHỰA 12 IBARAKI 32 triệu 15/01/2019
TUYỂN 18 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM- HĐ 1 NĂM 18 IBARAKI, TOCHIGI 29 triệu 15/01/2019
TUYỂN 18 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 18 SAITAMA 31 triệu 11/01/2019
Liên hệ