Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 60 NAM THI CÔNG NỀN MÓNG 60 Tokyo, Kanagawa 32 triệu 22/08/2017
TUYỂN 105 NỮ KIỂM TRA SẢN PHẨM 105 Okayama 28 triệu 27/07/2017
TUYỂN 6 KỸ SƯ THIẾT KẾ - AUTOCAD 06 Fukuoka 40 triệu 01/08/2017
TUYỂN 30 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN 30 Hyogo 28 triệu 24/07/2017
TUYỂN 30 NAM XÂY DỰNG GIÀN GIÁO 30 Hyogo 28 triệu 20/07/2017
TUYỂN GẤP 30 NAM – NGHỀ HÀN 30 Isikawa Ken 29 triệu 04/07/2017
TUYỂN GẤP 40 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN 40 Kagoshima 26 triệu 20/07/2017
TUYỂN 20 NỮ VỆ SINH TÒA NHÀ 20 Fukuoka Ken 24 triệu 14/06/2017
TUYỂN 20 NỮ ĐƠN HÀNG 1 NĂM GIẶT LÀ 20 Tokyo 32 triệu 26/06/2017
TUYỂN 09 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI 09 Shizuoka 28 triệu 16/06/2017

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Jvnet

Hoàng Quốc Việt

Cầu Giấy

,

Hà Nội

1000000437556251

Liên hệ