Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 12 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP 12 FUKUOKA 28 triệu 15/12/2018
TUYỂN 6 NAM NGÀNH NGHỀ TIỆN 06 AICHI 31 triệu 08/12/2018
TUYỂN 6 NAM LẮP KHUNG KÍNH 06 AICHI 36 triệu 07/12/2018
TUYỂN 6 NAM SẢN XUẤT PHỤ KIỆN XÂY DỰNG 06 AICHI 36 triệu 07/12/2018
TUYỂN 18 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ 18 KYOTO - SHIGA 28 triệu 07/12/2018
TUYỂN 9 NAM LỢP NGÓI 09 OSAKA 33 triệu 25/11/2018
TUYỂN 9 NAM SỬ DỤNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG 09 OSAKA 28 triệu 17/11/2018
TUYỂN 9 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG 09 NAGOYA 39 triệu 16/11/2018
TUYỂN 12 NỮ ĐÚC NHỰA 12 NAGANO 27 triệu 23/11/2018
TUYỂN 15 NAM NGÀNH NGHỀ IN ẤN 15 OSAKA 35 triệu 21/11/2018
Liên hệ