Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 8 NAM SƠN KIM LOẠI 08 HYOGO 30 triệu 08/03/2019
TUYỂN 12 NAM GIA CÔNG KIM LOẠI 12 HYOGO 30 triệu 09/03/2019
TUYỂN 24 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM 12 OSAKA 32 triệu 10/03/2019
TUYỂN 15 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ MÁY ĐIỆN 15 HYOGO 32 triệu 06/03/2019
TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM 12 SHIZUOKA 28 triệu 05/03/2019
TUYỂN 36 NỮ KIỂM TRA, ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM 36 GIFU 30 triệu 26/02/2019
TUYỂN 6 NAM ĐÓNG LÁT GẠCH 06 NARA 35 triệu 20/02/2019
TUYỂN 9 NỮ ĐÚC NHỰA 09 OSAKA 32 triệu 23/02/2019
TUYỂN 12 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP 12 SHIZUOKA 30 triệu 20/02/2019
TUYỂN 72 NỮ ĐK MÁY, KIỂM TRA SP 72 GIFU 30 triệu 18/02/2019
Liên hệ