Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 6 NAM ĐÓNG LÁT GẠCH 06 NARA 35 triệu 20/02/2019
TUYỂN 9 NỮ ĐÚC NHỰA 09 OSAKA 32 triệu 23/02/2019
TUYỂN 12 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP 12 SHIZUOKA 30 triệu 20/02/2019
TUYỂN 72 NỮ ĐK MÁY, KIỂM TRA SP 72 GIFU 30 triệu 18/02/2019
TUYỂN 36 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 36 KAGOSHIMA 27 triệu 18/02/2019
TUYỂN 9 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TIỆN 09 OSAKA 33 triệu 20/02/2019
TUYỂN 9 NAM ÉP KIM LOẠI 09 KANAGAWA 37 triệu 20/02/2019
TUYỂN 6 NAM LỢP NGÓI 06 SHIGA 37 triệu 25/01/2019
TUYỂN 6 NAM SD THIẾT BỊ XÂY DỰNG 06 SHIGA 35 triệu 25/01/2019
TUYỂN 12 NAM THÁO LẮP GIÀN GIÁO 12 SHIGA 43 triệu 25/01/2019
Liên hệ