Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 42 NAM CƠ KHÍ Ô TÔ, MÁY MÓC CƠ KHÍ 42 SHIMANE - SHIGA 30 triệu 15/05/2019
TUYỂN 6 NAM GIÀN GIÁO 06 OSAKA 31 triệu 15/05/2019
TUYỂN 12 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 12 AKITA 26 triệu 13/05/2019
TUYỂN 6 NAM GIA CÔNG SẢN XUẤT LINH KIỆN CƠ KHÍ 06 OSAKA 33 triệu 14/05/2019
TUYỂN 9 NAM NGHỀ MỘC 09 NARA 31 triệu 14/05/2019
TUYỂN 9 NAM HÀN XÌ KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM 09 AICHI 31 triệu 14/05/2019
TUYỂN 60 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 60 SHIZUOKA 31 triệu 14/05/2019
TUYỂN 6 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG 06 AICHI 32 triệu 23/04/2019
TUYỂN 15 NAM GIÀN GIÁO 15 AICHI 35 triệu 22/04/2019
TUYỂN 9 NỮ GIA CÔNG, ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM 09 AICHI 35 triệu 18/04/2019
Liên hệ