Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 12 NAM THÁO LẮP GIÀN GIÁO 12 SHIGA 43 triệu 25/01/2019
TUYỂN 9 NAM SẢN XUẤT LK Ô TÔ 09 OSAKA 31 triệu 20/02/2019
TUYỂN 9 NỮ KIỂM TRA MÁY 09 OSAKA 31 triệu 20/02/2019
TUYỂN 9 NỮ SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ 09 AICHI 33 triệu 19/02/2019
TUYỂN 6 NAM XỬ LÝ ANỐT NHÔM 06 AICHI 30 triệu 16/02/2019
TUYỂN 30 NAM THÁO LẮP GIÀN GIÁO 30 SAITAMA 31 triệu 10/03/2019
TUYỂN 15 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 15 Hyogo 30 triệu 18/02/2019
TUYỂN 06 NAM THÁO LẮP GIÀN GIÁO 06 OSAKA 43 triệu 19/01/2019
TUYỂN 30 NAM GIÀN GIÁO, CỐP PHA 30 OSAKA 34 triệu 11/01/2019
TUYỂN 30 NAM CƠ KHÍ, HÀN 30 ISHIKAWA, HYOGO 30 triệu 11/01/2019
Liên hệ