Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 40 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 40 KANAGAWA 34 triệu 27/05/2019
TUYỂN 6 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP 06 AICHI 35 triệu 27/05/2019
TUYỂN 12 NAM LỢP NGÓI 12 AICHI 37 triệu 25/05/2019
TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN 12 SHIZUOKA 34 triệu 23/05/2019
TUYỂN 6 NAM CƠ KHÍ HÀN 06 OSAKA 32 triệu 18/05/2019
TUYỂN 6 NAM ĐÓNG GÓI CN 06 TOCHIGI 35 triệu 18/05/2019
TUYỂN 9 NAM SƠN XÂY DỰNG 09 KANAGAWA 40 triệu 15/05/2019
TUYỂN 42 NAM CƠ KHÍ Ô TÔ, MÁY MÓC CƠ KHÍ 42 SHIMANE - SHIGA 30 triệu 15/05/2019
TUYỂN 6 NAM GIÀN GIÁO 06 OSAKA 31 triệu 15/05/2019
TUYỂN 12 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 12 AKITA 26 triệu 13/05/2019
Liên hệ