Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 45 NỮ LÀM BÁNH, ĐỒ ĂN SẴN 45 AICHI 31 triệu 05/03/2019
TUYỂN 9 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN, LÀM CƠM HỘP 09 AICHI 31 triệu 19/03/2019
TUYỂN 8 NAM THÁO DỠ NỘI THẤT, LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO 08 KYOTO 30 triệu 11/03/2019
TUYỂN 6 NỮ LÀM VỆ SINH TÒA NHÀ 06 FUKUOKA 28 triệu 07/03/2019
TUYỂN 6 NAM MỘC XÂY DỰNG 06 OSAKA 32 triệu 09/03/2019
TUYỂN 8 NAM SƠN KIM LOẠI 08 HYOGO 30 triệu 08/03/2019
TUYỂN 12 NAM GIA CÔNG KIM LOẠI 12 HYOGO 30 triệu 09/03/2019
TUYỂN 24 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM 12 OSAKA 32 triệu 10/03/2019
TUYỂN 15 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ MÁY ĐIỆN 15 HYOGO 32 triệu 06/03/2019
TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM 12 SHIZUOKA 28 triệu 05/03/2019
Liên hệ