Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 09 NỮ KIỂM TRA MÁY 09 OSAKA 31 triệu 07/06/2019
TUYỂN 9 NAM GIA CÔNG, ÉP KIM LOẠI 09 OSAKA 31 triệu 07/06/2019
TUYỂN 45 NAM CƠ KHÍ HÀN 45 HYOGO 31 triệu 25/06/2019
TUYỂN 12 NAM CƠ KHÍ HÀN 12 HYOGO 31 triệu 06/06/2019
TUYỂN 24 NỮ NGÀNH NGHỀ ĐIỆN TỬ 24 GIFU - AICHI 30 triệu 06/06/2019
TUYỂN 09 NỮ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM 09 HYOGO 30 triệu 06/06/2019
TUYỂN 6 NỮ SẢN XUẤT ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ 06 GIFU 28 triệu 06/06/2019
TUYỂN 6 NAM SẢN XUẤT ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ 06 GIFU 28 triệu 06/06/2019
TUYỂN 45 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN LẤY ĐẾN 40 TUỔI 45 KAGOSHIMA 27 triệu 27/05/2019
TUYỂN 39 NAM BUỘC THÉP 39 TOKYO 33 triệu 11/05/2019
Liên hệ