Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 12 NỮ - CHẾ BIẾN THỦY SẢN 12 SAGA 27 triệu 04/07/2019
TUYỂN 3 NAM - CƠ KHÍ HÀN 03 ISHIKAWA 31 triệu 05/07/2019
TUYỂN 6 NAM - CƠ KHÍ TIỆN 06 OKAYAMA 32 triệu 01/07/2019
TUYỂN 06 NAM – GIA CÔNG CƠ KHÍ TIỆN 06 OSAKA 35 triệu 08/07/2019
TUYỂN 18 NỮ - SẢN XUẤT BÁNH KẸO 18 AICHI 31 triệu 24/06/2019
TUYỂN 9 NAM SẢN XUẤT BÁNH KẸO, HĐ 1 NĂM 09 OSAKA 36 triệu 15/06/2019
TUYỂN 06 CHẾ TẠO CỐT THÉP 06 KYOTO 31 triệu 20/06/2019
TUYỂN 24 NỮ CƠ KHÍ TIỆN 24 AICHI 31 triệu 12/06/2019
TUYỂN 12 NAM LẮP CỐP PHA PANEN 12 OITA 30 triệu 12/06/2019
TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ – THIẾT KẾ 06 HÀ NỘI 15-20 triệu 14/06/2019
Liên hệ