Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 6 NAM ĐÚC KHUÔN 06 HIROSHIMA 30 triệu 09/03/2020
TUYỂN LAO ĐỘNG NAM NGÀNH CƠ KHÍ HÀN 06 OSAKA 35 triệu 09/03/2020
TUYỂN 06 NAM ĐÚC NHỰA 06 HIROSHIMA 30 triệu 09/03/2020
TUYỂN 06NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG 06 GIFU 40 triệu 06/03/2020
TUYỂN 6NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG 06 AICHI 40 triệu 06/03/2020
TUYỂN 12 NAM DÙNG CÁC THIẾT BỊ XÂY DỰNG 12 TOCHIGI 37 triệu 13/03/2020
TUYỂN 6 NỮ ĐÓNG SÁCH 06 OSAKA 34 triệu 13/03/2020
TUYỂN 60 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 60 HIROSHIMA 30 triệu 13/03/2020
TUYỂN 6 NAM XÂY DỰNG HOÀN THIỆN 06 AICHI 42 triệu 07/03/2020
TUYỂN 16 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM 16 OSAKA 38 triệu 04/03/2020

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Jvnet

Hoàng Quốc Việt

Cầu Giấy

,

Hà Nội

1000000437556251

Liên hệ