Đơn hàng đi Nhật

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 6 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 6 OSAKA 35 triệu 16/04/2021
TUYỂN 12 NAM ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN 12 SHIZUOKA 33 triệu 16/04/2021
TUYỂN 12 NAM CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 12 OSAKA 35 triệu 16/04/2021
TUYỂN 12 NAM CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 12 CHIBA 33 triệu 09/04/2021
TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN 12 CHIBA 33 triệu 09/04/2021
TUYỂN 15 NỮ ĐƠN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 15 NARA 31 triệu 10/04/2021
TUYỂN 10 NỮ DIỆN VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH- MIỄN PHÍ XUẤT CẢNH 10 HYOGO 31 triệu 25/03/2021
TUYỂN 33 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP 33 AICHI 34 triệu 09/04/2021
TUYỂN 12 NỮ ĐÚC NHỰA 12 IBARAKI 33 triệu 05/04/2021
TUYỂN 12 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI 12 OSAKA 40 triệu 20/03/2021
Liên hệ